Stukje geschiedenis

't Sleutelke kende zijn ontstaan in 1994 in de schoot van de Sint Servaasparochie van Berg.

Naar aanleiding van het thema 'Sleutelen aan wonen' van Welzijnszorg peilden wij naar de Kampenhoutse noden en merkten dat ook hier bij de allerarmsten een grote woningnood heerst.

Een groep gedreven vrijwilligers gaf het project handen en voeten en verbouwden meer concreet een huis tot 4 bemeubelde appartementjes en 2 studio's.

Geen luxeverblijven maar met hedendaags comfort.

Ook al wordt dit project door de verschillende parochies ondersteund, nooit zal hulp geweigerd worden op basis van religie, politieke overtuiging, nationaliteit, ...

Financieel

Wij verwerven geen vast inkomen of subsidies maar mogen rekenen op de steun van het gemeentebestuur, de inzet van zoveel mensen uit de verschillende parochies, verenigingen en scholen.

't Sleutelke is een project gedragen door Kampenhoutse solidariteit!