Welkom bij vzw 't Sleutelke

 

‘t Sleutelke biedt tijdelijk onderdak aan mensen die zich in een crisissituatie bevinden en door omstandigheden plots op straat komen te staan. Het is een VZW gerund door vrijwilligers die een huis in erfpacht beheren.

Wie kan in ’t Sleutelke terecht?

Wanneer je door omstandigheden je woonst kwijtspeelt en opvang bij familie of vrienden onmogelijk blijkt

Inwoners van Kampenhout met prioriteit naar zwakken en minstbedeelden

Gezinnen met kinderen krijgen voorrang

Doelstellingen

De bewoners wat ademruimte geven om daadwerkelijk hun problemen aan te pakken.
Hierbij krijgen zij hulp en ondersteuning van een vrijwilliger van ‘t Sleutelke ( peterschap / meterschap ) en professionele begeleiding vanuit het OCMW.
Het uiteindelijke doel is de hulpvrager sterk en weerbaar maken zodat zij nadien zelfstandig hun leven kunnen opnemen.

Voorwaarden

Het gaat om een éénmalig, kort verblijf (3-6 maand)

De bewoner gaat akkoord met begeleiding door het OCMW

Het verblijf is niet gratis: er wordt een minimale vaste vergoeding gevraagd en een lage huurprijs, berekend op het inkomen van de bewoner

De bewoner zorgt zelf voor het onderhoud van studio of appartement

Aanvraag

De meest gebruikelijke wijze is een doorverwijzing vanuit het OCMW

Contact opnemen met de voorzitter van ‘t Sleutelke Peggy Heens, tel. 016 65 56 77

Steunen door:

Vrijwillige inzet als peter of meter:
Tijd maken en een luisterend oor zijn voor mensen die het even moeilijk hebben, ondersteuning bieden waar je kan volgens je eigen mogelijkheden.  Meters en peters komen geregeld samen om ervaringen uit te wisselen.

Met je vereniging zelf iets organiseren om ons financieel of op een andere wijze te steunen

Donatie op nummer BE43 7341 3634 2401